1966

1965Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez.1967


Januar

  

Februar

  

März

  

April

  

Mai

  

Juni

  

Juli

...

 

Vom 11. bis zum 30. Juli 1966 fin­det in Eng­land die Fuß­ball-Welt­meis­ter­schaft statt. Eng­land ge­winnt das Fi­na­le durch ei­nen 4:2-Sieg gegen Deutsch­land.

 

...

August

  

September

  

Oktober

  

November

  

Dezember